x

Wat zoek je precies?

Geef medewerkers de regie bij onderwijsinnovatie. Zó maak je er een succes van.

In ons artikel ‘Innovatie is meer dan een pilot’ behandelden wij enkele succesfactoren bij duurzame onderwijsvernieuwing. ‘Geef medewerkers de regie’ was één van die factoren. Duurzame vernieuwing kan alleen plaatsvinden in de alledaagse praktijk van het onderwijs, waarbij de medewerkers op de werkvloer de regie hebben.

Een lezer van het artikel stelde ons de vraag: hoe zorg je ervoor dat de medewerkers de regie ook ècht pakken, in een doorgaans weinig innovatieve cultuur? Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, helpt het als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.

Frisse krachten

Hoe meer senior, hoe meer ervaring en kennis. Klopt, maar bij vernieuwing kan dit veelal verstikkend werken. Ervaren krachten hebben vaak meer moeite om los te komen van bestaande routines en blijven veelal onbewust hetzelfde gedrag in stand houden. Scholen moeten bij het proces van onderwijsvernieuwing het potentieel van startende docenten en stafleden meer benutten. Zij komen met een frisse blik en nieuwe inzichten de school binnen en denken minder in routines en regeltjes.

Geen eilandjes

Wie niet in het ‘innovatieclubje’ zit, is vaak niet op de hoogte van waar de collega’s in het innovatieteam mee bezig zijn. Dat is gevaarlijk, want daardoor voelen ze zich minder aangesproken en is er minder draagvlak en betrokkenheid. Dat voorkom je door vanaf het begin van het proces kennis en resultaten te delen met het gehele team. Een vliegende start is bijvoorbeeld een ’innovatie-studiedag’, een masterclass voor iedereen.

Eenvoudige tools

Breng innovatie op gang met praktische en motiverende tools. Wij werken bijvoorbeeld altijd met canvassen: grote vellen papier met praktische denk- en discussiemodellen, waarop geschreven, geplakt en getekend wordt. Deze canvassen worden gebruikt om de omgeving te beschrijven, ideeën te genereren en ideeën uit te werken. Dit maakt het proces zichtbaar, zet aan tot discussie en helpt bij het verder concreet maken van de plannen en ideeën.

Spelverdeler 

Benoem een spelverdeler binnen het innovatieteam, die zorgt voor uitstekend samenspel. De spelverdeler laat mensen samenwerken die vanuit hun eigen functieverdeling elkaar misschien niet zo snel opzoeken. Hij of zij stimuleert de teamleden om kennis te delen, elkaar te inspireren. De spelverdeler geeft de mensen het vertrouwen om aan vernieuwing te werken.

Waarmee helpen Ivo Duchateau en Oscar Peters?

Wij zorgen voor succesvolle vernieuwing op scholen en begeleiden schoolteams te innoveren in de alledaagse praktijk. Wij hebben een praktische, grondige en motiverende methode, waarmee de school of instelling grip houdt op belangrijke ontwikkelingen, zelf met nieuwe ideeën en initiatieven komt en de beste ideeën daadwerkelijk gaat implementeren.

Reageer op dit artikel

Jouw e-mail wordt niet getoond. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd