x

Wat zoek je precies?

Wat is het?

De Now-How-Wow methode (officieel de COCD-box, bedacht door Mark Raison in 1997) is een pragmatische en intuïtieve manier om in een groot aantal ideeën het kaf van het koren te scheiden. Deze internationaal veel gebruikte methode is snel, democratisch en efficiënt. Het dwingt je om elk idee op twee criteria te beoordelen:

  • Is het een normaal/doorsnee of een origineel idee?
  • Is het idee makkelijk of lastig te realiseren?

Zo ontstaat een matrix met drie relevante segmenten:

  • Now (blauw): Dit zijn ideeën die als ‘laag hangend fruit’ of quick wins doorgaan. Deze ideeën hebben draagvlak, zijn vrij risicoloos, maar resulteren doorgaans in een kleine stap vooruit.
  • How (geel): Deze ideeën zullen voor een doorbraak zorgen en hebben impact, maar zijn – op dit moment –  lastig te implementeren door bepaalde beperkingen (financieel, technologisch, juridisch, geografisch, etc.).
  • Wow (rood): Dit zijn de ideeën die energie geven, voor een doorbraak kunnen zorgen en ook nog eens haalbaar zijn. Hier ga je voor als je de markt wilt opschudden!

Wat kan DBE betekenen?

Snel orde scheppen in een grote lijst van ideeën? DBE doet het met deze pragmatische aanpak. De ideeënselectie vindt plaats met specialisten en/of beslissers binnen de organisatie, maar kan aanvullend ook met externe specialisten worden gedaan. De beoordeling van elke idee gebeurt individueel (via gekleurde stickers). Neem contact op via de contactpagina of bel 06 267 048 37.