x

Wat zoek je precies?

DBE in praktijk

Opdrachtgever: Hanskamp

 • Uitdaging: Hanskamp uit Doetinchem is een topspeler met unieke oplossingen in dairy farming, zoals het koeientoilet. Met haar innovatieve producten is het een niche-speler op de markt.
 • Opdracht: Werk een verkoopstrategie uit met het salesteam, zonder te eindigen met een dik boekwerk in de bureaula.
 • Aanpak: DBE heeft voor Hanskamp  de 2-daagse ‘Sales Strategy Days’ georganiseerd en begeleid, op een mooie buitenlocatie in Groenlo. Het complete commerciële team (uit Frankrijk en Nederland) deed mee. Het team heeft analyses gemaakt en gepresenteerd, gebrainstormd, doelen bepaald en hierbij strategieën en concrete actiepunten uitgewerkt. Het verkoopplan is uitgewerkt op 1 A4 via de OGSM methode.
 • Resultaat: Er ligt een heldere strategie waar het salesteam energie van krijgt en die concreet richting geeft voor de uitvoering.

Linda van de Maat, Algemeen Manager:

“Tijdens een intensieve 2-daagse werksessie met het volledige Nederlands-Franse verkoopteam heeft Ivo ons begeleid bij het opstellen van onze strategie volgens het OGSM-model: een strategie die past op één A4. Ivo zorgde voor een gestructureerd proces, waarin alle ruimte was voor creativiteit. Daagde uit en stelde kritische vragen. Ivo zijn praktische werkwijze past bij onze bedrijfscultuur waarin wij ons eigen unieke pad bewandelen.”

Opdrachtgever: Wemeco Poland

 • Uitdaging: Wemeco is een metaalbewerkingsspecialist in Polen, met directie en management van (deels) Nederlandse oorsprong. Er was behoefte om ideeën en verwachtingen bij de toekomst van Wemeco – die tot dan toe vooral in de hoofden zaten – op papier te krijgen, zodat visie ook daadwerkelijk tot actie kan leiden.
 • Opdracht; Ondersteun Wemeco bij het opstellen van een strategisch vijfjarenplan, met focus op een toekomstbestendig businessmodel.
 • Aanpak; DBE heeft met Wemeco ‘Warroomsessies’ georganiseerd, in Berlijn en Nederland. In een Warroom wordt met een klein team een complexe, strategische uitdaging tot op het bot uitgediept. Verspreid over 5 dagen heeft directie en management van Wemeco – geprikkeld via interactieve werk- en discussievormen – de huidige situatie en scenario’s voor de toekomst op papier gezet. DBE heeft het proces geleid en het plan uitgeschreven.
 • Resultaat: Er ligt een plan dat motiveert, haalbaar is, richting geeft en concreet is. Daarnaast kan ook het proces van samenwerken aan dit plan als een resultaat worden gezien. Het heeft voor betrokkenheid en eensgezindheid binnen de organisatie gezorgd.

Richard van Heuven, CEO Wemeco Poland:

“Door soms afstand te nemen en het proces bij ons te laten en soms in te grijpen als wij van het pad dreigden te raken, heeft Ivo ervoor gezorgd dat wij als team een door iedereen gedragen plan hebben weten te schrijven. Buiten dat hij ons zakelijk uitstekend heeft geholpen is Ivo ook een heel gedreven, vakkundig en prettig persoon om mee samen te werken.”

Opdrachtgever: KienhuisHoving Advocaten en Notarissen

 • Uitdaging; Er gebeurt veel in de branche voor advocaten en notarissen (o.a. digitale, kant en klare oplossingen, de vraag om meer transparantie en nieuwe toetreders op de markt). Er ontstaan nieuwe business- en verdienmodellen. KienhuisHoving, een groot advocaten- en notariskantoor in Twente, ziet deze veranderingen en maakt zich klaar voor de toekomst. Welk scenario maakt dit kantoor toekomstbestendig?
 • Opdracht; Ontwikkel de blauwdruk van een toekomstbestendig businessmodel van het kantoor, dat de basis zal vormen voor zowel het extern opereren als de interne organisatie.
 • Aanpak; DBE doorliep met een groep jonge advocaten en notarissen binnen het kantoor (het ‘LAB’) een traject waarin onder meer het interpreteren van trends, onderzoek en ideeëncreatie centraal stonden. Bijzondere nadruk lag er op het vaststellen van het ‘waarom’ van de organisatie.
 • Resultaat: Concrete business cases gericht op o.a. innovatie in diensten en producten, effectief kennismanagement en ‘experience selling’. Het veranderproces is geborgd via interne, multidisciplinaire teams die de benoemde actiedomeinen oppakken.

Wilma Toering, directeur/bestuurder KienhuisHoving:

“Ivo heeft KienhuisHoving geholpen met een verkenning richting de toekomst van ons kantoor. Dit heeft hij op eigen gedegen en creatieve wijze gedaan- in goede samenwerking met ons LAB! Wij hebben de samenwerking met DBE ervaren als nuttig, betrouwbaar en verfrissend.”

Opdrachtgever: KPN/Reggefiber

 • Uitdaging; Reggefiber, onderdeel van KPN, legt door heel Nederland glasvezelkabels in de grond, waarover tientallen providers hun snelle internetdiensten aanbieden. KPN/Reggefiber heeft DBE en partners KlantKennen en Ascending People benaderd om mee te denken met een complexe marketinguitdaging van het bedrijf.
 • Opdracht; Ontwikkel een innovatie, kansrijke business bij een concrete marketinguitdaging van KPN/Reggefiber.
 • Aanpak; We besloten de uitdaging onorthodox aan te pakken. Onze belofte: binnen 48 uur een oplossing. DBE en KlantKennen hebben zich met 12 talentvolle trainees – vanuit het traineeship van Ascending People – 2 dagen verschanst op een afgelegen locatie. Na brainstormen, ideeën uitdenken, toetsgesprekken met de doelgroep (ter plekke en telefonisch) en uitwerk- en doorrekensessies is de business case er gekomen.
 • Resultaat: We presenteerden aan het eind van de 2-daagse voor de mensen van KPN/Reggefiber een business case met een ‘bite’ die enthousiast werd ontvangen. Inclusief doorrekening van het rendement. De business case zal een vervolg krijgen in de vorm van een pilot, om de werking en het effect in de praktijk vast te stellen. Mission accomplished!

Jeroen Deen, manager Nieuwbouw KPN/Reggefiber:

“Bij KPN/Reggefiber hebben we de afgelopen jaren veel effort gestoken om nieuwbouwbewoners tijdig te bereiken en aan het glasvezelnetwerk te koppelen. Dit heeft tot prima resultaten geleid, maar ook in een werkwijze die tot een tunnelvisie zou kunnen leiden. Ivo, Sjoerd, Camiel en hun team trainees hebben de gecompliceerde materie snel tot zich genomen. Door hun eigen kijk op de markt, onze marketingformule en verfrissende ideeën hebben ze ons weer geprikkeld. Dit zal vermoedelijk leiden tot enkele aanpassingen in de huidige marktbewerking. Hiermee hopen we ook die laatste procenten aan klanten op ons glasvezelnet te mogen verwelkomen en daarmee ons doel te behalen.”

Opdrachtgever: Heuver Bandengroothandel

 • Uitdaging; Familiebedrijf Heuver, een bandengroothandel met zo’n 90 medewerkers, wil de komende jaren flink groeien. Hoe realiseer je als tussenhandel – zonder direct aan overnames te denken – groei in deze vrij traditionele, door prijs gedreven markt, met klanten die weinig trouw zijn aan hun aanbieders?
 • Opdracht; Ontdek en ontwikkel ideeën waarmee Heuver haar groeiambitie kan verwezenlijken.
 • Aanpak; Met een combinatie van deskresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek en creatieve sessies is een groot aantal ideeën gegenereerd. De ideeën zijn uitgewerkt in mini-business cases en pragmatisch geordend. Via een representatief klantonderzoek is getoetst welke ideeën de juiste ‘snaar’ raken.
 • Resultaat: Concrete business cases gericht op verdergaande e-commerce, nieuwe klantgroepen en ‘experience selling’. Ook is intern het ondernemerschap gestimuleerd en een innovatieve mindset gecreëerd.

Bertus Heuver, algemeen directeur:

“Als directie namen we te weinig tijd om fundamenteel naar onze markt te kijken. Om te kunnen groeien waren we op zoek naar nieuwe business ideeën en modellen. Het zou jammer zijn als de concurrent ons voor is. Ik ben daarom blij dat we DBE hebben ingeschakeld. Ivo heeft ons landschap in kaart gebracht, ons voorzien van heldere en nieuwe inzichten en de kansrijke ideeën uitgewerkt in scenario’s, roadmaps en modellen. Ik weet dat we mede met de inzichten van DBE in de Champions League voor banden blijven spelen.”

Opdrachtgever: BTC-Twente

 • Uitdaging; BTC-Twente is een incubator voor startende technologische, innovatieve bedrijven, gelegen op Kennispark Twente in Enschede. BTC ontzorgt de ondernemers o.a. door de verhuur van diverse soorten ruimtes, het openstellen van haar netwerk voor ondersteuning en extra dienstverlening die het de ondernemers gemakkelijk maakt. BTC ziet dat de markt is veranderd en denkt daarom na over vernieuwing van haar verhuur- en dienstverleningsconcept, aansluitend bij de behoeften en wensen in de markt.
 • Opdracht; Ontwikkel businessplannen bij mogelijke toekomstscenario’s voor BTC.
 • Aanpak; De omgeving van BTC is verkend via gedegen marktonderzoek (deskresearch, online enquêtes en diepte-interviews met de doelgroep). In een co-creatie sessie zijn met de doelgroep prille scenario’s op papier gezet. Vervolgens zijn twee scenario’s concreet uitgewerkt en doorgerekend: één gematigd en één uitdagend scenario.
 • Resultaat: Er ligt een gedegen en goed onderbouwd businessplan bij mogelijke richtingen die BTC op kan gaan.

Rob de Koning, directeur BTC-Twente:

“Om in korte tijd een businessplan te ontwikkelen waarbij de nodige keuzes door aandeelhouders gemaakt kunnen worden, heb je deskundige hulp nodig. Zeker als je wilt onderzoeken wat je klantenkring voor wensen heeft. Ivo heeft ons hier meer dan fantastisch bij geholpen, inclusief een bijeenkomst met de doelgroep, waar onder zijn deskundige leiding inspirerende zaken naar voren werden gebracht. Uiteindelijk ligt er een goed businessplan met diverse scenario’s waar de aandeelhouders van BTC een keuze uit kunnen maken. Een fijne en constructieve samenwerking, waarbij de deskundigheid van Ivo in allerlei zaken ons enorm heeft geholpen.”

Opdrachtgever: Olympia Uitzendbureau

 • Uitdaging; Olympia, team Achterhoek en Twente, heeft een sterk 2018 achter de rug. Ze wil dit succes met het team op een leuke manier vieren. Tegelijkertijd wil het dit moment aangrijpen om met het team na te denken over een concrete uitdaging voor 2019.
 • Opdracht; Organiseer een workshop met het team waarin op een prikkelende en leuke manier de bovenstaande uitdaging wordt aangegaan.
 • Aanpak; DBE organiseerde een ‘Bubbelsessie’. In een middag is het team via prikkelende, activerende werkvormen uitgedaagd. Het team heeft successen en prestaties van het afgelopen jaar visueel uitgewerkt (via de ‘coverstory’ methode). Voor het nieuwe jaar heeft het team via een productieve brainstormmethode tal van ideeën op papier gezet, gekoppeld aan een concreet positioneringsvraagstuk.
 • Resultaat: Teamspirit, een trots gevoel en een vliegende start in het nieuwe jaar met een bron van nieuwe ideeën.

Lucinde Hesselink, accountmanager Team Achterhoek/Twente:

“Een inspirerende sessie met de goedlachse Ivo heeft ons die middag veel gebracht. Naast de lekkere champagne zijn we door de brainstormsessies tot een aantal nieuwe inzichten gekomen. Deze ideeën hebben we inmiddels in een concept gegoten, wat ons in de praktijk verder gaat helpen bij het verder professionaliseren van onze dienstverlening. Ook krijgen we hierdoor meer inzicht in de klanttevredenheid van onze opdrachtgevers en onze werkende mensen. Hier kunnen we onze dienstverlening verder op afstemmen. Al met al een geslaagde middag waardoor we met een frisse start aan 2019 beginnen!”.

Opdrachtgever: SG Marianum

 • Uitdaging; Scholengemeenschap Marianum is een vmbo/havo/vwo school met ca. 1.900 leerlingen op locaties in Groenlo en Lichtenvoorde. De school bevindt zich in een krimpgebied. Ze krijgt daardoor komende jaren te maken met een daling van leerlingaantallen. Dit bedreigt de continuïteit van de school.
 • Opdracht; Hoe kan SG Marianum – met de krimp als voldongen feit – toch groeien?
 • Aanpak; DBE heeft met conrectoren, docenten en leerlingen zogenaamde ‘freshwatch’ sessies gehouden. De kern: door anders te kijken ontdek je nieuwe klantwaarde en concurrentievoordeel. We hebben gekeken naar en geleerd van succesvolle organisatiemodellen in andere branches (bijv. cross-sellen en ‘beleving’ verkopen) en de elementen toegepast die voor het Marianum kunnen werken. Groei is hierbij ruimer genomen dan alleen groei in leerlingaantallen. Een school kan bijvoorbeeld ook groeien in doelgroepen, diensten, producten en positionering.
 • Resultaat: In korte tijd lagen er talloze ideeën om te groeien en de toekomst van de school veilig te stellen, soms vanuit onverwachte hoek. De beste ideeën worden door de organisatie opgepakt, uitgewerkt en geïmplementeerd.

Javier Castilla Martin, conrector onderbouw locatie Groenlo:

“Door het team mee te nemen in de oplossingen van andere organisaties heeft Ivo ons doen inzien dat er volop kansen liggen. Het is een proces waarbij gekeken is naar zowel externe als interne mogelijkheden. Soms vanuit een totaal onverwachte hoek. Ivo zet het team in een denk-, leer- en groeistand. Het resultaat heeft geleid tot nieuwe, positieve ontwikkelingen waar we mee aan de slag zijn gegaan!”

Opdrachtgever: Hogeschool Van Hall Larenstein

 • Uitdaging; Hogeschool Van Hall Larenstein (Velp en Leeuwarden) wil de tussentijdse balans opmaken van de gesprekkencyclus die sinds enige tijd binnen de resultaatverantwoordelijke teams wordt toegepast. Er is behoefte aan een gedegen, maar pragmatische manier van evalueren. 
 • Opdracht; Verken met de betrokkenen de stand van zaken m.b.t. de gesprekkencyclus tot nu toe en genereer ideeën waarmee het proces beter en effectiever kan.
 • Aanpak; DBE heeft – in drie sessies op de 2 locaties van de hogeschool – de betrokken regierolhouders de ‘pains’ en ‘gains’ bij het proces op papier laten zetten. Vervolgens hebben de deelnemers gebrainstormd: welke painkillers en gaincreators kunnen we bedenken bij de pains en gains? Welke zijn urgent, belangrijk en kunnen we snel oppakken?
 • Resultaat: In een halve dag per sessie zijn talloze haalbare ideeën voor optimalisering op papier komen te staan. Een effectieve, vlotte manier van evalueren.

Femke Heintzbergen, beleidsmedewerker HR:

“Ivo bracht iedereen op een enthousiaste en energieke wijze in beweging. Hij lukte hem om samen met de deelnemers in een korte tijd de tussentijdse bevindingen op papier te krijgen. En niet alleen de bevindingen, maar ook meteen een vertaalslag naar de toekomst. Zijn verfrissende werkmethode hielp hier zeker bij. De deelnemers hebben de sessies als zeer waardevol ervaren. Ideeën en goede voorbeelden zijn op een inspirerende manier met elkaar uitgewisseld.”

Opdrachtgever: Scholengroep Het Plein

 • Uitdaging; SG Het Plein (6 VO vestigingen in Eindhoven) constateert dat de samenwerking en communicatie tussen de staf (bv. HR en ICT) en klanten (docenten, teamleiders, directeuren) niet altijd optimaal verloopt. Reden om het verbeteren van de interne klantgerichtheid op de agenda te zetten.
 • Opdracht; Organiseer een training die inzicht geeft in eigen en andermans gedrag en waarin via creatieve werkvormen wordt gewerkt aan de interne klantgerichtheid.
 • Aanpak; DBE heeft op drie trainingsdagen creatieve, prikkelende opdrachten doorlopen met de doelgroep, o.a. op het gebied van communicatiestijlen, de klantreis en rollenspellen.
 • Resultaat: Naast meer begrip en inzicht zijn via de Piramide van Klantgerichtheid de verwachtingen op dit onderwerp concreet vastgelegd.

Esther Le Large, beleidsadviseur Kwaliteit:

“Deze workshop heeft de stafdiensten van onze scholengroep inzicht gegeven in het eigen handelen bij het ondersteunen en adviseren van de scholen. De voorbeelden in de workshop sluiten naadloos aan bij onze praktijkervaring. Ivo werkt met herkenbare oefeningen om klantgerichtheid en samenwerking te professionaliseren. De workshop geeft een impuls aan efficiënte servicegerichtheid binnen een organisatie.”

Opdrachtgever: Herregistratie Schoolleider

 • Uitdaging; Schoolleiders in het primair onderwijs (PO) dienen zich via scholing doorlopend te professionaliseren, mede in het licht van herregistratie in het schoolleidersregister. In het scholingstraject komen diverse thema’s aan bod, waaronder ‘Toekomstgericht onderwijs’.
 • Opdracht; Ontdek met schoolleiders toepasbare ideeën voor innovatie in het (primair) onderwijs.
 • Aanpak; In een groep met 12 schoolleiders uit Twente, die is opgedeeld in 3 innovatieteams, is ingegaan op de vraag: welke (onderdelen van) businessmodellen uit andere branches kunnen we zinvol toepassen op de eigen omgeving? In een brainstorm hebben de innovatieteams aan de hand van een aantal ‘vreemde’ businessmodellen ideeën ontdekt voor innovatie in het primair onderwijs. De ideeën hebben de teams vervolgens uitgewerkt in een business case.
 • Resultaat: De schoolleiders hebben leren werken met businessmodellen en hebben actief oplossingen buiten de bestaande kaders gezocht. Het leverde frisse ideeën op uit onverwachte hoek.

Camiel Pas, eigenaar Pas Management Consultancy:

“Ivo heeft voor Pas Management Consultancy binnen een meerjarig scholingstraject in het kader van de herregistratie van directeuren uit het primair onderwijs een inspirerende innovatieworkshop verzorgd. Deelnemers zijn uitgedaagd om vanuit verschillende ‘vreemde’ businessmodellen tot innovatie te komen van het door hen ontwikkelde onderwijsconcept. De bijeenkomst werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd als trigger om out-of-the-box te leren denken over het onderwijs van de toekomst.”

Opdrachtgever: Ascending People

 • Uitdaging; Ascending People (www.ascendingpeople.nl) begeleidt young professionals op hun pad naar managementsposities via een impactvol traject. De deelnemers ontwikkelen gedurende twee jaar in hoog tempo hun professionele en persoonlijke skills. In het traject gaan de talenten bij één of meerdere werkgevers aan de slag. In het traject vormt ‘Marketing’ een van de modules die de talenten doorlopen.
 • Opdracht; Ontwikkel en verzorg de module ‘Marketing’ voor een groep van 15 young professionals, met als doel hen kennis en inzichten bij te brengen over actuele én klassieke marketingopvattingen, zienswijzen, modellen en instrumenten.
 • Aanpak; DBE heeft met partner KlantKennen 5 lesweken samengesteld en het onderliggende lesmateriaal ontwikkeld. Een groot deel van de lessen bestaat uit activerende werkvormen, die zich vertalen naar (groeps)opdrachten, zoals het invullen van een SWOT, Waarde Propositie Canvas, OGSM, etc. In de laatste lesweek is een werkbezoek gebracht aan Adwise, wereldwijd topspeler op e-commerce gebied.  
 • Resultaat; De talenten zijn in staat om het perspectief van de marketingmanager te bezien in relatie tot de andere managementperspectieven binnen een bedrijf. Tevens kunnen ze de innovatieve en creatieve technieken die ze hebben opgedaan toepassen in de praktijk van hun organisatie.

Belia Stokman, directeur Ascending People:

“Tijdens de opleidingsbijeenkomsten zorgt Ivo met zijn brede en actuele kennis op het gebied van marketing en communicatie voor inzicht en bewustwording bij onze trainees. Door de mooie afwisseling tussen kennis, theorie en aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gaat het marketing en communicatie domein voor trainees leven. Wij ervaren Ivo als een prettige, realistische, zorgvuldige en betrouwbare sparringpartner en adviseur die organisaties met mooie werkvormen tot nieuwe oplossingen weet te brengen. Groei en innovatie door bewust anders te kijken naar het vraagstuk. Daar ligt zijn kracht!”

Opdrachtgever: Rijn IJssel

 • Uitdaging; Rijn IJssel is een mbo-opleidingsinstituut in Arnhem. De HR-afdeling heeft ‘mobiliteit’ als taak op zich genomen. Intern heeft het thema een negatief imago. HR heeft behoefte aan ideeën hoe ze dit onderwerp positief, concreet en levend kan maken.
 • Opdracht; Ontdek via een prikkelende workshop met HR nieuwe ideeën en inzichten ten dienste van mobiliteitsbevordering. Breng daarnaast de discussie op gang over wat de rol van HR is/moet zijn op dit onderwerp.
 • Aanpak; DBE heeft de opdracht met partner Doorpak BV uitgevoerd. Wij streefden ernaar de ideeen buiten de geijkte oplossingen te zoeken. Wij hebben daarom een freshwatchworkshop georganiseerd. De centrale vraag luidde: hoe zouden Buurtzorg, Netflix en Coolblue het thema mobiliteit invullen? In drie groepjes (elk gekoppeld aan 1 bedrijf) heeft HR nagedacht over en gewerkt aan business cases hierbij.
 • Resultaat: Het thema ‘mobiliteit’ was nieuw leven ingeblazen. Aan het eind van de sessie lagen er 3 kansrijke business cases, waarvoor onder de betrokkenen draagvlak was om verder op te pakken.

Wendy Bussman, stafmanager HR M&D:

“Ivo en Selmar hebben ons voltallige HR team meegenomen op expeditie, op het thema mobiliteit. Hoe konden wij vanuit de perspectieven van Buurtzorg, Netflix en Coolblue richting geven aan het thema mobiliteit binnen Rijn IJssel? Ivo en Selmar hebben op een prikkelende manier een interactieve workshop gegeven. Bijzonder dat je met onbekende personen tot mooie, innovatieve oplossingen kunt komen in zo’n korte tijd. De workshop gaf positieve energie aan het team. Met twee initiatieven zijn we concreet aan het werk gegaan.”

Opdrachtgever: ROZ Groep

 • Uitdaging; De economie zit in de lift. Sommige bedrijven kunnen groeien, andere moeten groeien. Met name kleinere bedrijven vinden het soms lastig om structuur te creëren en te bepalen waar en hoe te beginnen. Hoe zorg je voor structurele, autonome groei, zonder je toevlucht te moeten zoeken tot een extra ‘mannetje’ op sales, een Adwords campagne of stunten met je prijzen?
 • Opdracht (namens ROZ Groep): Verzorg een training die ondernemers in het kleinbedrijf inzichten en tools geeft waarmee ze ‘topline’ groei kunnen realiseren.
 • Aanpak; In deze training (verspreid over 2 avonden) heb ik een groep ondernemers uit Twente en Achterhoek inzichten en praktische tools voor groei gegeven. De training was interactief, prikkelend en praktisch. In de training hebben de deelnemers aan de hand van praktijkcases de tools direct toegepast. Als extra ‘thuisopdracht’ hebben de deelnemers enkele tools op hun eigen bedrijf losgelaten.
 • Resultaat; De deelnemers gingen naar huis met inspiratie en tools om groei voor hun eigen bedrijf te realiseren. Ze konden de dag na de training direct aan de slag.

Deelnemer Randal Heinneman:

“Ik heb een zeer leerzame training gevolgd van Ivo Duchateau. De training was zeer ongedwongen, interactief en nuttig. Het heeft mij een aantal tools gebracht die wij gelijk in gezet hebben. Er ontstond direct meer structuur in de chaos die groeien met een bedrijf met zich mee kan brengen. Ik kan iedere ondernemer de training aanraden en zal zeker deelnemen aan een vervolgtraining.”

Opdrachtgever: ROZ Groep

 • Uitdaging; Het ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. ROZ heeft DBE ingeschakeld om lokale ondernemers te helpen met het ontdekken van de mogelijkheden van businessmodelinnovatie.
 • Opdracht; Verzorg een workshop die ondernemers de inzichten en tools geeft waarmee ze hun businessmodel toekomstproof kunnen maken.
 • Aanpak; In de workshop is met een groep van 15 ondernemers (sommige startend, andere al langere tijd bezig) stilgestaan bij vragen als: wat is businessmodelinnovatie, waarom is het nodig en hoe pak je het aan? Via het handige Value Proposition Canvas hebben mini-teams aan de hand van een zelf ingebrachte casus naar de perfecte match tussen klantbehoeften en ‘waardepropositie’ gezocht.
 • Resultaat: De deelnemers gingen naar huis met inspiratie en tools om in hun eigen bedrijf innovatie in producten, diensten, processen of businessmodellen tot stand te brengen.

Enkele workshopdeelnemers:

“Dit was een uiterst praktische, leerzame workshop. Mooi te zien hoe je met enkele onbekende personen in korte tijd tot goede innovatieve oplossingen kan komen.” “Dank voor de leerzame workshop en de nieuwe inzichten die ik direct kan toepassen.”

Opdrachtgever: Gemeente Ede

 • Uitdaging; Het team Belastingen van de gemeente Ede geeft via een medewerkerstevredenheidsonderzoek te kennen dat er op een vijftal thema’s verbetering nodig is. Thema’s zijn onder meer Samenwerking en Kennisdeling. De ervaring in het verleden is dat verbeterplannen vaak papieren tijgers blijven. Dat mag niet weer gebeuren.
 • Opdracht; Ontwikkel heldere, haalbare en concrete actieplannen bij elk thema, tot stand gebracht vanuit het team zelf.
 • Aanpak; DBE heeft bij elk verbeterthema een sessie met het team georganiseerd. Via het veelgebruikte OGSM model (‘Actieplan op 1 A4’) zijn door de teamleden samenhangende doelen, strategieën en acties op papier gezet om tot de gewenste verbeteringen te komen.
 • Resultaat: Gedragen, realistische en concrete actieplannen die door de teamleden zelf worden uitgevoerd.

Nils van Santen, hoofd Belastingen:

“Ik was op zoek naar een goed instrument, dat kon leiden naar een concreet actieplan. Via DBE kwam ik bij de OGSM methode terecht. Ik heb zeer positieve ervaringen met deze aanpak, omdat het echt leidt tot een concreet actieplan op 1 A4. Het is voor iedereen behapbaar, leesbaar en herkenbaar, wat de kracht is in mijn beleving.”