x

Wat zoek je precies?

Duchateau Business Empowerment maakt werk van innovatie

Beweeg jij voldoende mee met jouw klant? Klantbehoeften en marktcondities veranderen snel. Dit zet bestaande businessmodellen onder druk. Iedere onderneming moét werk maken van innovatie om aan de bal te blijven. We vinden het vaak lastig om innovatie op gang te brengen en te houden. Duchateau Business Empowerment helpt hierbij.

Klantwaarde, groei en continuiteit

Duchateau Business Empowerment (DBE) is een innovatieadviesbureau met een no-nonsense aanpak, dat organisaties uit de waan van de dag haalt en werkt aan nieuwe klantwaarde, groei en continuïteit. DBE helpt organisaties aan een nieuwe of versterkte waardepropositie, kansrijke businesscases, een businessplan of een up-to-date businessmodel.

Hiervoor kun je bij Duchateau Business Empowerment terecht

  • Ideeënsessies – Via creatieve, activerende sessies gaan we op zoek naar ideeën voor innovatie, verbetering en groei. Vaak ideeën die al bij de mensen in jouw organisatie verborgen zitten.
  • Warroomday – In korte tijd (1 tot 3 dagen) werken we met een kleine team aan jouw nieuwe visie, strategie of businessplan. Dat doen we op een inspirerende plek buiten het eigen kantoor.
  • Businesscase – Van een ruw idee werken we toe naar een kansrijke business case. Niet in een dik boekwerk, maar in enkele overtuigende sheets.
  • Praktijktest – We testen jouw nieuwe dienst of product vroegtijdig op de markt…. als prototype. Werkt het zoals je verwacht? Of moet je bijsturen?
  • Businessplan op 1A4 – Samen met jou stellen we een nieuw businessplan op dat haalbaar is, motiveert, concreet is …. en toch op 1 vel papier past.
  • Marktanalyse – We inventariseren ontwikkelingen, behoeften, kansen en bedreigingen op de markt… plus de mogelijke gevolgen voor jouw business(model). Niet via lange vragenlijsten of steekproefonderzoek, maar via to the point, kwalitatief en toepasbaar marktonderzoek.

Bestel mijn gratis e-book