“Ontzettend Gerichte Stappenplannen Maken”. Zo maak je met OGSM een plan dat werkt.

Tegenwoordig krijgen we overal en 24/7  – gevraagd en ongevraagd – informatie tot ons. Deze stortvloed beïnvloedt de voorkeur hoe we informatie tot ons willen nemen. Keep it short and simple, please. In zakelijke context worden vuistdikke jaar-, beleids- en businessplannen steeds minder geaccepteerd. Maar hoe kom je als manager, directeur of beleidsmaker tot ‘hapklare brokken’, zonder dat je inboet op de kwaliteit van je plan?

Iedereen die zakelijk, maar ook privé, bezig is met het opstellen van een plan, heeft baat bij de OGSM methode. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Maar ik vertaal het graag naar: Ontzettend Gerichte Stappenplannen Maken.

Beknopt én volledig

OGSM helpt om dromen, ideeën en plannen zó concreet te maken en af te bakenen, dat ze haalbaar worden. Het dwingt je om scherp te formuleren. De structuur (zie onder, klik op afbeelding om te vergroten) detailleert het hoofddoel (Objective) steeds verder in subdoelen en concrete acties. Het resultaat is begrijpelijk, past op 1 pagina en is toch volledig.

OGSM-basismodel

Hieronder is een OGSM schema (fictief) ingevuld voor een persoon die als doel heeft gesteld de halve marathon te lopen (klik op afbeelding om te vergroten). Ik kies bewust voor dit simpele voorbeeld, want het laat goed de samenhang zien tussen de elementen. De ‘Doel-door-Doen’ formulering in het Objective en de Strategies zorgt voor richting en concreetheid in het plan.

ogsm

OGSM in de praktijk

Bij de afdeling Belastingen van de gemeente Ede kwam uit een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) een aantal verbeterpunten naar voren. De gemeente koos ervoor om via OGSM met DBE een verbetertraject in te zetten. Nils van Santen, afdelingsmanager Belastingen: “Ik was naar aanleiding van de resultaten uit het MTO op zoek naar een goed instrument dat kon leiden naar een concreet actieplan. Zo kwam ik via DBE bij OGSM terecht.”

DBE organiseerde vier sessies bij deze gemeente, elk rondom 1 van de benoemde thema’s. Aan elke sessie deed een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de afdeling mee. In groepjes ging men aan de slag met het opstellen van het plan. Van Santen: “Ik heb zeer positieve ervaringen met OGSM, omdat het echt leidt tot een concreet actieplan op 1 A4, voor iedereen behapbaar, leesbaar en herkenbaar. Dat is in mijn beleving de kracht.”

Nu de plannen er liggen, staat alles in de startblokken om de plannen uit te voeren. “We staan nu in het stadium van ‘namen en rugnummers geven’ en daadwerkelijk uitvoeren.”, aldus Van Santen.

Starten met OGSM

In het boek ‘Businessplan op 1 A4’ (Van Eck en Van Zanten, 2013) wordt de OGSM aanpak simpel en vlot beschreven. Een aanrader voor iedereen die met OGSM wil werken. DBE helpt bedrijven bij het opstellen van en werken met OGSM. Neem contact met me op als je denkt dat jouw organisatie ook toe is aan plannen die beknopt, haalbaar en volledig zijn.

 

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.