x

Wat zoek je precies?

Het einde van vage plannen! Met OGSM maak je een plan dat écht werkt.

Tegenwoordig krijgen we overal en 24/7  – gevraagd en ongevraagd – informatie tot ons. Deze stortvloed beïnvloedt de voorkeur hoe we informatie tot ons willen nemen. Keep it short and simple, please. In zakelijke context worden vuistdikke jaar-, beleids- en businessplannen steeds minder geaccepteerd. Maar hoe kom je als manager, directeur of beleidsmaker tot ‘hapklare brokken’, zonder dat je inboet op de kwaliteit van je plan?

Iedereen die zakelijk, maar ook privé, bezig is met het opstellen van een plan, heeft baat bij de OGSM methode. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures.

Beknopt én volledig

OGSM helpt om dromen, ideeën en plannen zó concreet te maken en af te bakenen, dat ze haalbaar worden. Het dwingt je om scherp te formuleren. De structuur (zie onder, klik op afbeelding om te vergroten) detailleert het hoofddoel (Objective) steeds verder in subdoelen (Goals) en concrete strategieen (Strategies) en actiepunten (Measures). Het resultaat is begrijpelijk, past op 1 pagina en is toch volledig.

OGSM-basismodel

Een fictief voorbeeld

Stel, het ministerie van VWS wil werk maken van het terugdringen van de fileproblematiek. Het stelt een Taskforceteam aan met als opdracht hier een plan voor op te stellen en dit uit te gaan voeren. Conform het nieuwe kabinetsbeleid mag de oplossing niet in meer asfalt worden gezocht. Ook de optie van rekeningrijden is op dit moment van de baan. Horizon staat op 2026. Het plan zou er in OGSM als volgt uit kunnen zien:

OGSM in de praktijk

Bij de afdeling Belastingen van de gemeente Ede kwam uit een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) een aantal verbeterpunten naar voren. De gemeente koos ervoor om via OGSM met DBE een verbetertraject in te zetten. Nils van Santen, afdelingsmanager Belastingen: “Ik was naar aanleiding van de resultaten uit het MTO op zoek naar een goed instrument dat kon leiden naar een concreet actieplan. Zo kwam ik via DBE bij OGSM terecht.”

DBE organiseerde vier sessies bij deze gemeente, elk rondom 1 van de benoemde thema’s. Aan elke sessie deed een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de afdeling mee. In groepjes ging men aan de slag met het opstellen van het plan. Van Santen: “Ik heb zeer positieve ervaringen met OGSM, omdat het echt leidt tot een concreet actieplan op 1 A4, voor iedereen behapbaar, leesbaar en herkenbaar. Dat is in mijn beleving de kracht.”

Nu de plannen er liggen, staat alles in de startblokken om de plannen uit te voeren. “We staan nu in het stadium van ‘namen en rugnummers geven’ en daadwerkelijk uitvoeren.”, aldus Van Santen.

Aan de slag met OGSM

In het boek ‘Businessplan op 1 A4’ (Van Eck en Van Zanten, 2013) wordt de OGSM aanpak simpel en vlot beschreven. Een aanrader voor iedereen die met OGSM wil werken. DBE helpt bedrijven bij het opstellen van en werken met OGSM. Neem contact met me op als je denkt dat jouw organisatie ook toe is aan plannen die beknopt, haalbaar en volledig zijn.

Reageer op dit artikel

Jouw e-mail wordt niet getoond. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd