Duchateau Business Empowerment ontdekt jouw businessmodel voor de toekomst

Strategisch innoveren is cruciaal om te kunnen concurreren in een wereldwijd veranderende markt. Met strategisch innoveren creëer je klantwaarde en concurrentievoordeel door anders naar je omgeving te kijken. Het gaat verder dan alleen het verbeteren van een product of proces.

Veel ondernemers zien het belang in van strategisch innoveren, maar stuiten vaak op blokkades. Duchateau Business Empowerment (DBE) helpt deze blokkades te overwinnen. DBE helpt jouw organisatie aan een nieuw of verbeterd businessmodel, dat waarde voor jouw klanten én de organisatie creëert. Wat levert jou dat uiteindelijk op? Je bent bevrijd van het 'oude' branchedenken, neemt een voorsprong op de concurrentie en wordt winstgevender.

DBE is dé innovatiemanager voor het MKB

DBE heeft oplossingen voor ondernemers in het MKB die worstelen met vragen als:

  • Is mijn businessmodel ook in de toekomst houdbaar?
  • Hou krijg/behoud ik een voorsprong op de concurrentie?
  • Wat is het moment om te starten met innovatie?
  • Hoe kom ik aan ideeën voor innovatie? Hoe weet ik of een idee kansrijk is?
  • Hoe zorg ik dat innovatie succesvol wordt?

Via een aantrekkelijk abonnement zijn de oplossingen van DBE voor vrijwel het hele MKB bereikbaar.

Drie stappen bij strategische innovatie

Stap 1 – Ontdekken

DBE ontdekt ideeën voor verbetering en vernieuwing van businessmodellen. Door trends en ontwikkelingen in de wereld en branche in beeld te brengen, te leren van successen in andere branches en te kijken naar nieuwe en veranderende klantbehoeften.

Stap 2 – Onderzoeken

DBE onderzoekt welke ideeën kansrijk zijn. Welk idee is aantrekkelijk voor de eindklant, voor de organisatie én uitvoerbaar? De onderzoeken zijn grondig, maar pragmatisch. De eindklant wordt al vroeg ingezet als testpersoon, zodat tijdig bijsturen mogelijk is.

Stap 3 – Organiseren

DBE ondersteunt bij een succesvolle implementatie van het idee binnen de organisatie en op de markt. De implicaties van het vernieuwde of verbeterde businessmodel worden vertaald naar een concreet, haalbaar plan. DBE monitort de voortgang van de implementatie en 'houdt de zaag scherp'.